►   

News  |  Nuus
   
►    Purpose  |  Doel
   
►    LRF Council  |  LRF Raad
   
►    Membership  |  Lidmaatskap
   
►    System  |  Sisteem
   
►    Activities  |  Aktiwiteite
   
►    Funding  |  Befondsing
   
►    Secretariat  |  Sekretariaat
   
►    Members  |  Lede
   
►    Links  |  Skakels
 

     ACTIVITIES  | AKTIWITEITE:

 

Liaison within the stud and broader industry takes place.
An annual Simposium with International speakers is held.
The LRF has sitting on the National RPO (Red Meat Producers
   Organisation) Committee.

Area Stud and Commercial Producers Workshops are held.
Emerging Agriculture is also catered for by means of Farmers
   Days and other activities.

Skakeling binne die stoet en breër industrie vind plaas.
'n Jaarlikse simposium met internasionale sprekers word
    gehou.

Die LRF het verteenwoordiging op die Nasionale RPO (Rooivleis
   Produsente Organisasie) komitee.

Streeks stoet- en kommersiële produsente werkswinkels word
   aangebied.

Daar word ook vir Opkomende Landbou voorsiening gemaak
   deur middel van boeredae en ander aktiwiteite.

 
 
     ASSOCIATED MEMBERS AND SPONSORS:
 

                 
               

 

 

© 2008 - 2017 LRF   •   Terms & Conditions   •   Website designed & maintained by 123 Internet