►   

News  |  Nuus
   
►    Purpose  |  Doel
   
►    LRF Council  |  LRF Raad
   
►    Membership  |  Lidmaatskap
   
►    System  |  Sisteem
   
►    Activities  |  Aktiwiteite
   
►    Funding  |  Befondsing
   
►    Secretariat  |  Sekretariaat
   
►    Members  |  Lede
   
►    Links  |  Skakels
 

     CONTACT INFORMATION  |  KONTAK INLIGTING:

 

LRF Sekretariaat / LRF Secretariat
AgriBSA
Tel:  +27 (012) 667 5258
Fax:  +27 (012) 667 5259
Posbus / PO Box 543, Irene, 0062, Suid Afrika
 
 
SA Braford
Tel:  +27 (051) 446 0580 / 446 0582
Fax:  +27 (051) 446 0455

 

Genius Loci Kantoorpark, Gebou 1, CP Hoogenhoutstraat 6, Langenhoven Park, Bloemfontein, 9300, South Africa
Limousin SA
Tel:  +27 51 444 5082
Fax:  +27 86 444 8377
172 Benade Rylaan, Fichardpark, Bloemfontein
Santa Gertrudis SA
Tel:  +27 51 444 2269
Fax:  +27 86 430 7299
PO Box 31674, Fichardtpark, Bloemfontein, 3917
172 Benade Rylaan, Fichardpark, Bloemfontein

 

Brangus SA
Tel:  +27 (051) 451 2496
Fax:  +27 (051) 451 2506 / 0865610938 
 
2 Thomson Crescent, Westdene, Bloemfontein, 9301
PO Box
12465, Brandhof, Bloemfontein, 9324
Simbra SA
Tel:  +27 (051) 446 0580 / 446 0582
Fax:  +27 (051) 446 0455
Genius Loci Kantoorpark, Gebou 1, CP Hoogenhoutstraat 6, Langenhoven Park, Bloemfontein, 9300, South Africa
Simmentaler SA
Tel:  +27 (051) 446 0580 / 446 0582
Fax:  +27 (051) 446 0455
Genius Loci Kantoorpark, Gebou 1, CP Hoogenhoutstraat 6, Langenhoven Park, Bloemfontein, 9300, South Africa
Brahman SA
Tel:  +27 (051) 444 0172 / 0175
Fax:  +27 (051)
444 0961   
7 Genius Loci Kantoorpark, CP Hoogenhoutstraat, Langenhovenpark, Bloemfontein
Wagyu SA
Tel:  +27 (051) 444 2269
Fax:  +27 (051)
\444 2176
No 9 Genius Loci Office Park, 6CP Hoogenhoutstreet, Langenhoven Park, Bloemfontein, 9301
Namibian Stud Breeders Association
Tel:  +(264 61) 235168
Fax:  +(264 61)230578
PO Box 128, Windhoek, Namibia
Zimbabwe Herd Book
Tel:  +263 4 756600, +263 4 772915,  
        +263 4 777391

Fax: 
+263 4 774800
PO Box 1763, Harare, Zimbabwe

 

 

 
     ASSOCIATED MEMBERS AND SPONSORS:
 

                 
               

 

 

2008 - 2017 LRF      Terms & Conditions      Website designed & maintained by 123 Internet