►   

News  |  Nuus
   
►    Purpose  |  Doel
   
►    LRF Council  |  LRF Raad
   
►    Membership  |  Lidmaatskap
   
►    System  |  Sisteem
   
►    Activities  |  Aktiwiteite
   
►    Funding  |  Befondsing
   
►    Secretariat  |  Sekretariaat
   
►    Members  |  Lede
   
►    Links  |  Skakels
 
     SERVICES TO THE INDUSTRY  | DIENSLEWERING AAN DIE BEDRYF
 

   A. Routine Reports for Breeders
   B. Monitor the credibility of Breeding Values
   C. General Internet Solutions
   D. Special reports and forms for breeders
   E. Southern African Economic Selection Indexes
   F. Southern Africa Breedplan Test Plan
   G. Herdmaster
   H. Completeness of Performance
   I. Insolutions for Cellphones
   J. ARC Personnel contact information
   K. LRF Personnel contact information

   A. Roetine verslae vir telers
   B. Monitor die geloofwaardigheid van teelwaardes
   C. Algemene internet dienste
   D. Spesiale verslae en vorms vir telers
   E. Suid Afrikaanse Ekonomiese Seleksie Indekse
   F. SA Breedplan Toetsplan
   G. Herdmaster
   H. Volledigheid van Prestasie
   I. Insolutions vir selfone
   J. LNR Personeel kontak inligting
   K. LRF Personeel kontak inligting

 
 
     ASSOCIATED MEMBERS AND SPONSORS:
 

                 
               

 

 

2008 - 2017 LRF      Terms & Conditions      Website designed & maintained by 123 Internet