Die Lewendehawe Registrerende Federasie (LRF)

Die LRF (Lewendehawe Registrerende Federasie) het in die jaar 2000 tot stand gekom na aanleiding van die Wet op Diereverbetering (wet no. 62 van 1998), wat genootskappe in staat gestel het om hulle eie diere-registrasies en prestasiedata te verwerk. Die stigterslede van die LRF was die  Simmental/Simbra, Brahman, Santa Gertrudis en SA Holstein genootskappe. Daarna het verskeie ander genootskappe hulle by die LRF aangesluit en vandag bedien die LRF 9 vleisbeesgenootskappe in Suid-Afrika (40% van alle registrasies in Suid-Afrika), 38 genootskappe in Namibië (waarvan 22 vleisbeesgenootskappe is), asook 24 genootskappe in Zimbabwe (waarvan 15 vleisbeesgenootskappe is). Die LRF dien as spreekbuis vir al hierdie genootskappe. Elke genootskap se onafhanklikheid in terme van eie bestuur en funksionering word egter nie met deelname aan die LRF verander nie.

Alhoewel LRF lede gebruik kan maak van enige data-aantekening- en evaluasiestelsel van hul keuse, maak die meeste gebruik van die “International Livestock Registry (ILR)” wat geaffilieer is met die BREEDPLAN genetiese evaluasiestelsel. ILR is die register van keuse vir meer as 190 telersgenootskappe wêreldwyd wat kollektief meer as 40 miljoen diere registreer. BREEDPLAN is die nasionale data-aantekenings stelsel in Australië, Nieu-Seeland, Namibië, Thailand en die Filippyne. Dit word ook toenemend gebruik in lande soos die Verenigde State, Kanada, Verenigde Koninkryk, Suid-Afrika, Hongarye en Suid-Amerika. Die LRF dien ook as skakel en koördineerder tussen die diensverskaffer (BREEDPLAN) en die telersgenootskappe. Veral by die ontwikkeling en toepassing van nuwe tegnologieë het die LRF die onderhandelings namens die genootskappe hanteer om die installasie van genomiese databasisse deur BREEDPLAN vir die stoor van SNP resultate moontlik te maak. Die kollektiewe  ontwikkeling en installasie van die databasisse was baie meer koste effektief en het baie goedkoper uitgewerk as wat die genootskappe dit individueel sou laat doen het.

Die deelname van die verskillende rasse binne die LRF, gee die organisasie baie meer bedingingsmag om sekere sake te dryf. Die LRF het byvoorbeeld ‘n wesenlike rol gespeel in die totstandkoming van die BGP projek en die werwing van ongeveer R30 miljoen se befondsing vir die Suid-Afrikaanse vleisbeesbedryf oor ‘n tydperk van 3 jaar (2015 tot 2018) vanaf die “Technology Innovation Agency (TIA)”.

Die LRF is finansieel onafhanklik en word tans befonds deur ledeheffings en borgskappe. Die hoofdoel van die LRF is die bevordering en beskerming van die belange van sy lede en die breër industrie. Sekondêre doelwitte van die LRF sluit onder andere die volgende in:

  • Genetiese vordering
  • Bevordering van aantekening van produksiedata en genotipering
  • Samewerking met die industrie, universiteite en regeringsorganisasies
  • Om erken te word as leiers in genetiese en genomiese tegnologieë.

Die LRF bereik hierdie doelwitte deur skakeling met die stoet- en breër industrie op verskillende platforms. Een van hierdie platforms is die LRF Veeskool wat jaarliks deur die LRF aangebied word. Die Veeskool het ‘n leier geword in die opleiding van stoet- en kommersiëleboere t.o.v. die nuutste tendense en tegnologieë wat wêreldwyd in die veebedryf gebruik word. Meer as 200 vooraanstaande industrieleiers woon jaarliks die skool by. Die LRF het ook goeie skakeling met verskeie Universiteite, wat die telersgenootskappe toegang gee tot plaaslike asook internasionale wetenskaplikes om hulle by te staan met sake soos rasverbetering. In samewerking met die Universiteit van die Vrystaat bied die LRF ook jaarliks ʼn geakkrediteerde kursus in Diereteling aan. Stoettelers wat as sprekers by boeredae, ens. optree word  ten sterkste aangeraai om hierdie kursus by te woon.

Dit is duidelik dat die ontwikkeling van die industrie vir die LRF van kardinale belang is. Daarom het die LRF in 2015 ‘n studietoer na Australië geïnisieer en gedeeltelik befonds. Die toer is deur agt LRF genootskapsverteenwoordigers bygewoon. Hierdie toer het die momentum geskep vir die ontstaan van internasionale samewerking met genootskappe in Australië en ander wêrelddele. Die BGP projek het ook ontstaan vanuit die momentum van hierdie toer.

Die LRF is vandag ‘n erkende organisasie binne die landbousektor en sy verteenwoordiges dien op verskeie organisasies (bv. Rooivleis Produsente Organisasie (RPO) en die Vee Identifikasie en Naspeurbaarheids raad) waar die LRF die regte van sy lede beskerm. Die bestuur van die LRF het ʼn leidende rol gespeel in die organisering van die Rooivleis industrie dag, wat in Maart 2017 gehou is in Pretoria (http://www.rpo.co.za/red-meat-industry-workshop/). Al die rolspelers in die rooivleis-waardeketting het die dag bygewoon. Die uitkomste van hierdie dag is wyd in die media gerapporteer en het ‘n instrumentele rol gespeel in die nuwe visie vir die veebedryf. Die skakeling van die LRF met ander organisasies byvoorbeeld die Landbou Navorsingsraad (LNR), vergemaklik onderhandelings ten opsigte van byvoorbeeld die voerinname stasies en die vleiskwaliteitslaboratorium.